Výuka pejsků

                 

Je známá pravda, že čím více dovedností pejsek umí, tím je ovladatelnější. A protože nudící se temperamentní pejsci nejsou obvykle moc příjemní společníci, je třeba je nějakou vhodnou formou „zaměstnat“. Samozřejmě s nimi můžeme běhat v parku nebo jim házet míček, ale tím u nich brzy „jen“ vybudujeme lepší kondici a zanedlouho budou potřebovat běhat a aportovat ještě víc, aby je to řádně unavilo. Každý sportovec, pokud sportuje příliš a bez patřičného zahřátí a protažení svalstva je náchylný k různým úrazům. A ty se bohužel nevyhýbají ani pejskům. Jako alternativu k fyzickému vyžití, které je bezesporu velice důležité a žádný pejsek by se bez něj neměl ocitnout, nabízíme pro pejsky cvičení zaměřená na různé hry, triky, čichání a „rozvíjení myšlení“ všeobecně. Při těchto činnostech pejsek spolupracuje se svým člověkem, společně tvoří tým a tím posilují vzájemné pouto, respekt a důvěru.

 

Při výuce pejsků používáme především metody založené na pozitivním posilování. To znamená, že se snažíme, aby pejsci v ideálním případě sami přišli na to, co od nich jejich lidé chtějí, ale zároveň se snažíme naučit jejich majitele, jak jim ukázat tu správnou cestu.

Naším cílem jsou spokojení lidé i pejsci.

Teď by se mohlo zdát, že s pejsky na cvičeních nic neděláme. Opak je ale pravdou. Pejsky nejen učíme různým dovednostem, ale společně si i hrajeme a podnikáme různé věci k posilování vzájemného vztahu a zdravého sebevědomí.

Naše cvičení jsou vhodná v podstatě pro všechny pejsky. Nejčastěji k nám sice přicházejí lidé s malými štěňátky, ale účastní se i psí dorostenci, dospělí začátečníci, dokonce i pokročilejší pejsci.

I když je většina cvičení zaměřena hlavně na výchovu a výcvik „rodinných“ pejsků, rádi uvítáme i lidi, kteří by se se svým psem chtěli věnovat v nějakému kynologickému odvětví nebo sportu.

Při cvičení preferujeme v co největší míře individuální přístup, proto obvykle cvičíme v malých skupinkách či individuálně.

Nabízíme:

Individuální výcvik

Individual lesson-consultation

doporučujeme především lidem, kteří si netroufají přijít rovnou na cvičení do skupiny nebo mají se svým pejskem nějaký problém, specifické požadavky ohledně výcviku nebo jim čas a nebo místo výcviku nevyhovuje.

Individuální lekce se mohou konat i v anglickém jazyce.

 

  • ENGLISH:   Individual training lessons (consultation) can be in English language.

 

Školička pro štěňátka pouze DO cca 16. týdnů

 

 Cvičení naší psí školičky navštěvují štěňátka někdy již od 9. týdnů věku. Štěňátka si v ní hrají, socializují se a se svými lidmi se nenásilnou formou věnují výchově, základům poslušnosti a ovladatelnosti a zásadám „slušného“ chování všeobecně.

Cílem těchto hodin je všestranně zdravě se vyvíjející, spokojené, sebevědomé, dobře ovladatelné a socializované štěňátko

 
Cvičení pro Rodinné pejsky – začátečníky a mírně pokročilé
  
Tato cvičení navštěvují štěňátka od cca 16. týdnů věku, dorostenci, ale i dospělí pejsci a společně se zde věnují nejen hrám, ale především základům poslušnosti, ovladatelnosti a zásadám „slušnému“ chování.
 Cílem těchto hodin je zdravě sebevědomý, přiměřeně ovladatelný pejsek s dobrými základy cviků základní poslušnosti a poučení lidští členové rodiny v oblasti základů výcviku, etologie, chovu a manipulace se psem.
 Hry a tiky 
Na těchto lekcích se pejsci učí nejen nejrůznější psí hry, cviky a triky v krátkých velmi intenzivních blocích, ale učí se zde mezi cvičeními i odpočívat.
 Náplň těchto hodin je primárně určena k rozvoji motoriky, myšlení a zdravého sebevědomí pejska i jeho člověka.
 Tato cvičení jsou vhodná pro jakéhokoli pejska. Ať pro malého či velkého, štěně, dorostence, dospělého, staršího nebo i hendikepovaného pejska.
 Klikr trénink 
 Klikr je učební pomůcka, kterou využíváme k označení žádoucího chování pejska. S pomocí klikru je možné naučit pejska jakémukoli chování, které je v jeho fyzických a psychických možnostech. Úspěch cvičení s pomocí klikru však nespočívá jen na pejskovy jako takovém, ale především šikovnosti člověka a jeho snaze naučit se klikr správně používat. Pro tento systém tréninku je velice důležité načasování, trpělivost a správné rozvrhnutí tréninku.
 Náplň těchto hodin je primárně určena k rozvoji a podpoře myšlení, kreativity a zdravého sebevědomí pejska i jeho člověka.
 Tato cvičení jsou vhodná pro jakéhokoli pejska. Ať pro malého či velkého, štěně, dorostence, dospělého, staršího nebo i hendikepovaného pejska.
Socializačně – výcviková procházka
      
Na těchto tématických procházkách se zaměříme především na socializaci pejsků na různá prostředí a na ovladatelnost pejsků pro ně v ne úplně obvyklých prostředích a situacích. Většina z nás žije s pejskem v civilizaci, proto by na ni měli být naši pejsci zvyklí a umět se v ní patřičně chovat.
 Tyto procházky jsou vhodné jak pro štěňátka v období socializace, tak i pro ostatní kategorie pejsků, kterým jistě budou velkou inspirací, poučením a posílením jejich sebevědomí a vzájemného vztahu s jejich člověkem.
Cvičení pouze pro MALÁ PLEMENA pejsků 

Tato cvičení jsou zaměřena na všechny věkové kategorie pejsků MALÝCH PLEMEN, které se zde společně věnují nejen hrám, ale především základům poslušnosti, ovladatelnosti a zásadám „slušného“ chování. Většin

 Cílem těchto hodin je zdravě sebevědomý, přiměřeně ovladatelný pejsek s dobrými základy cviků základní poslušnosti.
 Cvičení pouze pro POKROČILEJŠÍ pejsky
 
 Tato cvičení jsou vhodná pro týmy (pejsek a jeho „psovod“) ovládající cviky základní poslušnosti a ovladatelnosti, kteří chtějí i nadále rozšiřovat a zdokonalovat své znalosti a dovednosti.
  
 Pachové práce
 
Na těchto cvičeních, ať již se zaměřením na „klasické“ Stopy, Vyhledávání předmětů, Vyhledávání specifických pachů (Nosework) či na Vyhledávání lidí (Záchranářský výcvik)se soustředíme na rozvíjení námi lidmi snad nejčastěji opomíjeného psího smyslu – čichu. Pro všechny pejsky je čichání přirozené a velice podnětné. Rozvíjí jejich soustředění, myšlení a zdravé sebevědomí, proto jsou tato cvičení velice vhodná i pro temperamentnější, bázlivější či problematičtější pejsky, které je potřeba nějak zaměstnat. A navíc drtivou většinu pejsků tato činnost již po několika málo trénincích velice baví.
 Tato cvičení jsou obecně vhodná pro jakéhokoli pejska (až na určitá specifika pro jednotlivé směry). Ať pro malého či velkého, štěně, dorostence, dospělého, staršího nebo hendikepovaného pejska.
 Agility přípravka a Agility
            
Agility je týmový sport, kdy se každý tým skládá ze psa a jeho dvounohého kolegy,  ve kterém je pes psovodem veden bez obojku a vodítka po předem určené trati. Na této trati pes překonává skokové překážky, tunely, ale i např. áčko, kladinu nebo slalom. Agility postupně pozitivně rozvíjí ovladatelnost psa a jeho souhru s psovodem, ale především AGILITY MÁ BÝT ZÁBAVA pro oba členy týmy.
 Tato cvičení se konají na za tímto účelem pronajatém cvičišti (v hale) a jsou možná jen v případě většího množství vážných zájemců. Předpokladem pro agility je minimálně schopnost psovoda přivolat svého pejska.
  Hoopers
 
 Hoopers je mladý psí sport podobný agility, ve kterém psovod svého vede psa bez obojku a vodítka skrz oblouky, tunely a okolo „branek a barelů“. Proto je tento sport vhodný nejen pro štěňata, ale i pro starší či nemocné psy, u kterých není vhodné, aby skákali.

Comments are closed